Category Archives: Uncategorized @fa

احداث مجمـوعه بندر شهید کلانتری چابهار

پـروژه : احداث مجمـوعه سردرب ، ساختمانهاي جنـبي و انبار روباز بندرشهیدکلانتری چابهار
کارفرما : اداره كل بنادر ودريانوردي استان سيستان وبلوچستان

پـروژه : احداث مجمـوعه سردرب ، ساختمانهاي جنـبي و انبار روباز بندرشهیدکلانتری چابهار کارفرما : اداره كل بنادر ودريانوردي استان سيستان وبلوچستان

محور هراز

پـروژه :طرح وساخت(EPC) دودستگاه پل قوسی بتنی وتعریض قسمتی ازمحورهراز
کارفرما : اداره كل راه و شهرسازی استان مازندران

پـروژه :طرح وساخت(EPC) دودستگاه پل قوسی بتنی وتعریض قسمتی ازمحورهراز کارفرما : اداره كل راه و شهرسازی استان مازندران

پروژه آبیاری و زهکشی یاسمین سوسنـگرد

پـروژه : اجـراي شبـكـه آبيـاري و زهكشـي اراضــي تولید یاسمین سوسنـگرد
کارفرما : مديريت جهاد كشاورزي استان خوزستان

پـروژه : اجـراي شبـكـه آبيـاري و زهكشـي اراضــي تولید یاسمین سوسنـگرد کارفرما : مديريت جهاد كشاورزي استان خوزستان

مسجدبندرامیرآباد

پـروژه : احداث مسجد بندر امیرآباد
کارفرما : اداره كل بنادر ودريانوردي منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد

 

 

پـروژه : احداث مسجد بندر امیرآباد کارفرما : اداره كل بنادر ودريانوردي منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد    

محوطه کانتینری بندرشهیدکلانتری چابهار

پـروژه :اجرای محوطه سازی وتکمیل تاسیسات زیربنائی محوطه کانتینری بندرشهیدکلانتری چابهار
کارفرما : اداره كل بنادر ودريانوردي استان سيستان وبلوچستان

پـروژه :اجرای محوطه سازی وتکمیل تاسیسات زیربنائی محوطه کانتینری بندرشهیدکلانتری چابهار کارفرما : اداره كل بنادر ودريانوردي استان سيستان وبلوچستان

انبار های روباز و سرپوشیده بندر عسلویه

پـروژه : احداث انبارسرپوشیده وانبارهای روباز بندرخدماتی پارس (عسلویه)
کارفرما : شرکت کشتیرانی جنوب – خط ایران

پـروژه : احداث انبارسرپوشیده وانبارهای روباز بندرخدماتی پارس (عسلویه) کارفرما : شرکت کشتیرانی جنوب – خط ایران

شانتينگ يارد فـولادهـرمـزگـان

پـروژه : طرح وساخت (EPC) شانتينگ يارد شرقی فـولادهـرمـزگـان
کارفرما :طرح فولاد هرمزگان

پـروژه : طرح وساخت (EPC) شانتينگ يارد شرقی فـولادهـرمـزگـان کارفرما :طرح فولاد هرمزگان

سردرب و محوطه بندر امیرآباد

پـروژه : احداث سـردرب ورودی و محوطه سـازی و سـاختمـان اداری بندرامیرآباد
کارفرما : اداره کل بنادر وکشتیرانی منطقه ويژه اقتصادی بندر امیر آباد

پـروژه : احداث سـردرب ورودی و محوطه سـازی و سـاختمـان اداری بندرامیرآباد کارفرما : اداره کل بنادر وکشتیرانی منطقه ويژه اقتصادی بندر امیر آباد